Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

schrodingersdog
Reposted fromFlau Flau vianaich naich

September 12 2019

schrodingersdog
8337 6628 500
Reposted fromtfu tfu via8agienny 8agienny

September 09 2019

schrodingersdog
8249 5841 500
Reposted fromdatfeel datfeel viahardkorwey hardkorwey

September 07 2019

schrodingersdog
Reposted fromgruetze gruetze viaSaper300 Saper300

September 06 2019

schrodingersdog
Reposted fromgruetze gruetze viawujcioBat wujcioBat

September 05 2019

schrodingersdog
2346 49ad 500
Remember Galizia
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viasofias sofias

September 04 2019

schrodingersdog
8670 0984 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasiostrzyca siostrzyca

August 25 2019

schrodingersdog
5567 7e30 500
Reposted fromlordsoth lordsoth via8agienny 8agienny

August 21 2019

schrodingersdog
4632 a028
Reposted fromteijakool teijakool viajudysza judysza

August 20 2019

schrodingersdog
1009 8a29
Reposted fromSanthe Santhe viaschaaf schaaf

August 15 2019

schrodingersdog
Reposted frombluuu bluuu viaelentarie elentarie
schrodingersdog
1146 b7bb
Reposted fromtichga tichga viajeschge jeschge

August 12 2019

schrodingersdog
Cholera. Właściwie to przeliczmy.

Według spisu z 2011 roku.

Z 35 milionów ludzi, którzy odpowiedzieli na pytanie o wyznanie:

- 95,5% katolików
- 0,44% prawosławni
- 0,39% Jehowi
... (tutaj dalsze marginesy)
- Religia Jedi - 1343 osoby
- Ateizm - 935 osób
- Liga muzułmańska - 735 osób
- Związek buddyjski tradycji karma Kamtzang - 653 osoby
- Agnostycyzm - 511 osób.

Zakładając, że wierzący nie prześladują innych wierzących... wychodzi nam, że te 35 milionów katolików w Polsce jest prześladowanych przez ateistów, agnostyków i jedi.
Czyli łącznie przez 2789 osób.

Czyli każda z tych osób ma do prześladowania 13 tysięcy 624 katolików.

Przy zagęszczeniu 123 osób na km2 - każda z tych osób ma do obskoczenia 110 km2, tak żeby każdego móc dobrze poprześladować.

Przesrane. Muszę kupić rower.
— Thurgon o prześladowanym KK w Polsce

August 06 2019

schrodingersdog
5152 270d
Reposted fromModestPearl ModestPearl viaJaanis93 Jaanis93

August 03 2019

schrodingersdog
3517 a7e6 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viafruneman fruneman

August 02 2019

schrodingersdog
Reposted fromtgs tgs viaovtza ovtza

July 28 2019

schrodingersdog
9374 ce8d 500
Reposted frompapaj papaj viainzynier inzynier

July 23 2019

schrodingersdog
5829 6811 500
Reposted fromweirdporn weirdporn viainzynier inzynier
schrodingersdog
4702 a5b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaschaaf schaaf

July 22 2019

schrodingersdog
3804 3074 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy vialogorea logorea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl