Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

schrodingersdog
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaKobajashi Kobajashi

July 12 2019

schrodingersdog
7289 cae9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapleple pleple
schrodingersdog
7719 c537 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin

July 08 2019

schrodingersdog
5948 65ca 500
Reposted fromfungi fungi viagket gket

June 19 2019

schrodingersdog
2822 2d8f 500
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus

June 10 2019

schrodingersdog
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaTabsla Tabsla

June 08 2019

schrodingersdog
3923 21b1 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaszpaqus szpaqus

June 06 2019

schrodingersdog
O której godzinie słońce świeci nad Polską z północnego zachodu?
schrodingersdog
2742 b30c 500
Chmury burzowe są tak wysokie, że przy odpowiednich warunkach mogą rzucać cień długości kilkuset kilometrów. Na zdjęciu satelitarnym zrobionym wczoraj podczas zachodu słońca widać, że chmura nad Kaszubami rzuca cień aż pod Terespol.

May 27 2019

schrodingersdog
7926 c140
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
schrodingersdog
9230 de87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

May 26 2019

schrodingersdog
Reposted fromDennkost Dennkost viawujcioBat wujcioBat
schrodingersdog
5710 1a43 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viawujcioBat wujcioBat
schrodingersdog
8122 0843 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viadreptak dreptak

May 23 2019

schrodingersdog
3529 003b 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaoll oll
schrodingersdog
3865 5935 500
Reposted fromHBO HBO viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

May 22 2019

schrodingersdog
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viaskillzmcfly skillzmcfly
schrodingersdog
0411 8f62 500
Reposted fromministerium ministerium via8agienny 8agienny
schrodingersdog
7276 f02b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajarlaxle jarlaxle
schrodingersdog
8647 cea6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl